سوالی دارم چرا ما همیشه مشتاق تورهای خارجی ترکیه و تورهایی مانند دبی هستیم یا تایلند و مالزی و قبل از اینکه ایرانگردی کنیم به تور ترکیه
و یا سایر تور های خارجی میریم ؟؟؟ اخه کیش  !! یزد و شیراز و یا تور های طبیعت گردی مثل تنگ واشی و ... . تازه با این قیمت دلار و درهم کمی بهتر شد تور های داخلی رونق گرفته اجباری ... .